يکشنبه 1400/7/25 - 12 : 1

صفحه ویژه امام جمعه شهر زرنق - استان آذربایجان شرقی

معرفی امام جمعه
فرهاد شیخ علی زاده
فرهاد شیخ علی زاده
امام جمعه شهر: زرنق
استان : آذربایجان شرقی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
04143449717
شماره فاکس:
04143449717
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1400/7/2
آذر بایجان جانباز خامنه ای دن آیرلماز
آذر بایجان جانباز خامنه ای دن آیرلماز
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه