دیدار از خانواده های شهدا
1397/1/19
دیدار از خانواده های شهدا در عید نوروز
دیدار از خانواده های شهدا
حاج آقا کیانی امام جمعه ترکمانچای در روزهای آغازین سال جدید به دیدار خانواده های شهدا رفتند.
در روزهای آغازین سال جدید امام جمعه ترکمانچای اولین دیدار امسال خود را از خانواده های شهدا آغاز کردند.